BEBEK JEDYNKA

NAJLEPSZA W ŚWIECIE DRUŻYNKA

Kraśnickie Stowarzyszenie Sportowe Bebek Jedynka to wynik pasji, które realizujemy po pracy.

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie sportu amatorskiego, aktywności ruchowej i rekreacji, krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz popularyzacja zdrowego stylu życia. Uczestników naszej “stowarzyszeniowej” inicjatywy łączą wspólne zainteresowania, organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach rekreacyjno- sportowych, zarówno lokalnych jak i w skali ogólnopolskiej. Więcej informacji o nas na naszym facebookowym profilu KSS Bebek Jedynka  oraz na stronie www.bebek.futbolowo.pl

ZAPRASZAMY DO NAS

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio